Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

STRAFFERETT

Let’s chat.


Advokatene Berg Ditlev-Simonsen

STRAFFERETT

Strafferett er vårt viktigste fagområde. Vi gir råd og yter juridisk bistand gjennom hele saken, fra etterforskningen starter til saken er avsluttet.