Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

STRAFFERETT

Strafferett er vårt viktigste fagområde. Vi gir råd og yter juridisk bistand gjennom hele saken, fra etterforskningen starter til saken er avsluttet.


Advokatene+Berg+Ditlev-Simonsen.png

STRAFFERETT

Strafferett er vårt viktigste fagområde. Vi gir råd og yter juridisk bistand gjennom hele saken, fra etterforskningen starter til saken er avsluttet.