Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

OM FIRMAET

Let’s chat.


Advokatene-berg-ditlev-simonsen-på-sykkel

NOEN AV SAKSOMRÅDENE VI JOBBER INNENFOR:

Strafferett:
Strafferett er vårt viktigste fagområde. Vi gir råd og yter juridisk bistand gjennom hele saken, fra etterforskningen starter til saken er avsluttet.

Fri rettshjelp:
Fri rettshjelp betyr at staten kan dekke advokatbistanden helt eller delvis. Det gjelder blant annet barnefordelingssaker, barnevernssaker og saker knyttet til psykisk helsevern.

Arbeidsrett:
Vi bistår både enkeltpersoner og bedrifter i saker om arbeidsrett, typisk ved oppsigelse og avskjed.

Erstatningsrett:
Vi bistår i en rekke typer erstatningssaker. Som siktet eller fornærmet vil det ofte oppstå erstatningsrettslige spørsmål.

Bistandsadvokat:
Som fornærmet i en straffesak, vil du i mange tilfeller ha krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige. Vi bistår deg gjennom hele prosessen, fra saken oppstår til saken er avsluttet.

Prosedyre:
Vi er et utstrakt prosedyrefirma. Vi prosederer saker for tingrettene og lagmannsrettene i hele landet.

OM OSS

Vårt viktigste arbeidsområde er strafferett. Vi bistår også i andre sakstyper som arbeidsrett, barnefordeling og barnevern. Vårt mål er enkelt: Å oppnå et best mulig resultat for klienten. Vi ønsker å levere solide advokattjenester med en god etisk forankring.

Organisasjonsnummer: NO 914 320 763 MVA
Driftskonto: 8601.50.94801
Klientkonto: 8601.51.52135

 
Advokatene Berg Ditlev-Simonsen
Advokatene Berg Ditlev-Simonsen