Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

Knut-Ole Bakke Hansen

Bakke Hansen har strafferett som sitt viktigste arbeidsfelt. Han har jobbet som forsvarer siden 2010, og har bred prosedyreerfaring. Han bistår i alle typer straffesaker.


 

KNUT-OLE BAKKE HANSEN

Bakke Hansen har strafferett som sitt viktigste arbeidsfelt. Han har jobbet som forsvarer siden 2010, og har bred prosedyreerfaring. Han bistår i alle typer straffesaker.


 

Advokat/ partner
+47 90 88 20 59
knuto@bds.no

knut-ole.png

ARBEIDSERFARING

  • 2017-: Advokat/Partner, Advokatene Berg|Ditlev-Simonsen AS

  • 2012-2017: Advokat, Advokatfirmaet Staff AS

  • 2010-2012: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff AS

  • 2009: Førstekonsulent i Kriminalomsorgen Region Nordøst

  • 2008-2009: Ekstrabetjent Bruvoll fengsel

  • 2008: Konsulent Borgarting lagmannsrett


UTDANNING

  • 2008: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo


SPRÅK

  • Engelsk


MEDLEMSKAP OG VERV

  • Medlem av Den Norske advokatforening

  • Medlem av Forsvarergruppen