Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

Knut-Ole Bakke Hansen


 

KNUT-OLE BAKKE HANSEN

Bakke Hansen har strafferett som sitt viktigste arbeidsfelt. Han har jobbet som forsvarer siden 2010, og har bred prosedyreerfaring. Han bistår i alle typer straffesaker.


 

Advokat/ partner
+47 90 88 20 59
knuto@bds.no

knut-ole.png

ARBEIDSERFARING

  • 2017-: Advokat/Partner, Advokatene Berg|Ditlev-Simonsen AS
  • 2012-2017: Advokat, Advokatfirmaet Staff AS
  • 2010-2012: Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Staff AS 
  • 2009: Førstekonsulent i Kriminalomsorgen Region Nordøst
  • 2008-2009: Ekstrabetjent Bruvoll fengsel
  • 2008: Konsulent Borgarting lagmannsrett

UTDANNING

  • 2008: Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

SPRÅK

  • Engelsk

MEDLEMSKAP OG VERV

  • Medlem av Den Norske advokatforening
  • Medlem av Forsvarergruppen