Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

Ketil Magnus Berg

Informasjon om Ketil Magnus Berg, advokat og partner i Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen.


 

KETIL MAGNUS BERG

Berg har arbeidet som forsvarer siden 2002. Han har strafferett som sitt viktigste arbeidsfelt, og bistår i alle typer straffesaker. Berg bisto klager da Norge ble felt i Den europeiske menneskerettighetsdomstol i 2015 for brudd på EMK artikkel 6 nr. 1, den eneste EMD-fellelsen av Norge det året.

 

Advokat/partner
+47 97 03 67 68
ketil@bds.no


Ketil+Magnus+Berg.png

ARBEIDSERFARING

 • 2016-: Fast forsvarer ved Drammen tingrett og Borgarting lagmannsrett

 • 2014-: Advokat/partner, Advokatene Berg | Ditlev-Simonsen AS

 • 2002-2014: Advokatfullmektig/advokat/partner, Advokatfirmaet Furuholmen AS

 • 2001-2002: Nyhetsjournalist i Aftenposten Aften (vikar)

 • 2000-2001: Wiersholm (traineeperioder)

 • 2000: Fylkesmannen i Oslo og Akershus (praksisplass)

 • 1997-2001: Nyhetsjournalist i Vårt Land (vikar)


UTDANNING

 • 2002: Cand. jur., Universitetet i Oslo

 • 2001: Studier i internasjonal rett og kriminologi, University of Sydney


SPRÅK

 • Engelsk

 • Grunnleggende fransk


MEDLEMSKAP OG VERV

 • Medlem av Den Norske Advokatforening

 • Medlem av Forsvarergruppen