Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

Ofte stilte spørsmål

FAQ - Ofte stilte spørsmål


FAQ - Ofte stilte spørsmål

+ Hvilke saksområder bistår dere innenfor?

Firmaet har spisskompetanse innen strafferett. Vi bistår også som bistandsadvokater, og innenfor flere forskjellige sivilrettslige saksområder. Vi bistår blant annet med arbeidsrett (herunder oppsigelses- og avskjedssaker), barnefordeling, barnevern (spesielt omsorgsovertakelse og spørsmål om adopsjon), forsikringskrav, erstatningsrett, journalister som trenger juridisk bistand, klager til Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD), psykisk helsevern og søknader om gjenåpning til Gjenopptakelseskommisjonen.

+ Hva koster en advokat?

Våre priser avhenger av oppdraget. Bistand fra forsvarer eller bistandsadvokat er ofte gratis for klienten, fordi det offentlige i mange tilfeller tar regningen. Også i flere andre sakstyper vil utgiftene kunne dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp eller private forsikringer. I saker der du selv må dekke utgiftene, lover vi deg konkurransedyktige priser. Ta kontakt for å høre om vi kan bistå deg.

+ Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp betyr at staten dekker advokatbistanden helt eller delvis. I noen saker har du krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt/formue. I andre saker er det grenser for inntekt/formue som avgjør om du får fri rettshjelp. Kontakt oss for nærmere opplysninger. Her finner du skjema for fri rettshjelp: her

+ Hvilke villkår gjelder?

Et oppdrag avtales ved at partene signerer oppdragsbekreftelse. Et oppdrag ansees inngått først når signert oppdragsbekreftelse foreligger. Firmaet påtar seg ikke ansvar for saker der signert oppdragsbekreftelse ikke foreligger.

+ Personopplysninger

Se vår personvernerklæring for nærmere informasjon om lagring og håntering og lagring av personopplysninger: her.

Advokatene+Berg+I+Ditlev-Simonsen+AS.png

Fant ikke det du lurte på?