Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

FRI RETTSHJELP

Let’s chat.


Advokatene+Berg+Ditlev-Simonsen.png

FRI RETTSHJELP

Fri rettshjelp betyr at staten kan dekke advokatbistanden helt eller delvis. Det gjelder blant annet barnefordelingssaker, barnevernssaker og saker knyttet til psykisk helsevern.