Advokatene Berg I Ditlev-Simonsen
Strafferett

Jacob B. Meyer Amundsen

Amundsen har strafferett som sitt viktigste fagområde. Han har tatt en LLM-grad ved UC Hastings College of the Law i San Francisco, USA. Ved UC Hastings skrev Amundsen en komparativ masteroppgave om graden av rettssikkerhet for asylsøkere i de prosessuelle asylreglene i USA og Norge, samt en komparativ analyse av virkeområdet for reglene som forbyr ytelse av ”materiell støtte” til terrororganisasjoner i de to landene.


 

JACOB B. MEYER AMUNDSEN 

Amundsen har strafferett som sitt viktigste fagområde. Han har tatt en LLM-grad ved UC Hastings College of the Law i San Francisco, USA. Ved UC Hastings skrev Amundsen en komparativ masteroppgave om graden av rettssikkerhet for asylsøkere i de prosessuelle asylreglene i USA og Norge, samt en komparativ analyse av virkeområdet for reglene som forbyr ytelse av ”materiell støtte” til terrororganisasjoner i de to landene.


 

Advokatfullmektig
+47 95 92 98 20
jacob@bds.no

Jacob+Amundsen.jpg

ARBEIDSERFARING

  • 2007-2017: TV 2 (forskjellig deltidsarbeid)


UTDANNING

  • 2018 Internasjonal Master i rettsvitenskap (LLM), UC Hastings College of the Law

  • 2018 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2013 Årsstudium sosiologi, Universitetet i Bergen

  • 2010 Utskrevet befalskurs, Sjøforsvaret 


SPRÅK

  • Engelsk

  • Grunnleggende tysk


MEDLEMSKAP OG VERV

  • Medlem av Den Norske advokatforening

  • Medlem av Forsvarergruppen